Examenjaar

Deutschlehrer: wir brauchen deine Hilfe!

Beste docent(e) Duits,

namens een grote groep havo-eindexamenleerlingen wil ik om jouw hulp vragen. De kans is groot, dat hier ook leerlingen van jou tussen zitten!
Wij voelen ons niet gehoord door het CvTE, waardoor honderden, wie weet, misschien zelfs duizenden leerlingen een puntje mislopen. Het gaat dus niet om 1 punt, maar honderden, of duizenden?

ONDERTEKEN DE PETITIE HIER!!

Dit verschil zou doorslaggevend kunnen zijn voor de leerling. Misschien slaagt hij/zij nét door dat ene puntje. Heb je even de tijd om te lezen waar het over gaat? Namens alle havo-eindexamen leerlingen met Duits: im Voraus vielen Dank!

Direct naar het klachtenformulier van het CvTE!

Inhoudelijk
Het gaat om vraag 32 bewering 1 (tekst 8 “Big Hug”): “De Big Hug heeft verschillende warmtestanden.”.

Volgens het correctiemodel, is het antwoord op bewering 1: “wel”.

Met bovenstaande informatie, zou je kunnen concluderen dat er uit alinea 3 duidelijk zou moeten worden, dat de Big Hug verschillende warmtestanden heeft. Echter zijn wij het hier niet mee eens. Hieronder alinea 3:

Uit bovenstaande tekst blijkt inderdaad, dat de Big Hug verschillende standen heeft. Echter zou de leerlingen hier zelf moeten interpreteren dat het hier gaat om warmtestanden.

“Anschließend gibt die Decke je nach Stufe drei bis sechs Stunden lang Wärme ab: Zwei Infrarot-Heizelemente mit je neun Watt befinden sich einml auf der Sitzfläche, einmal am unteren Rücken.”

Nogmaals: ja, uit deze zin kan de leerling halen dat de deken verschillende standen heeft, maar uit de tekst wordt niet duidelijk dat het gaat om warmtestanden. Pas wanneer de leerling zelf interpreteert dat deze standen te maken hebben met de temperatuur en daarmee de lengte van de warmteafgifte beïnvloeden, zou dit enigszins bedacht kunnen worden door de havist.

Dan nu de grote vraag: Wat willen toetsen met het eindexamen Duits?
Dat de leerling een Duitse tekst kan lezen en inhoudelijke vragen hierover kan beantwoorden? Was dit niet het doel?
Met deze vraag schieten wij dit doel helemaal voorbij.

Mijn correspondentie met het CvTE
Uiteraard heb ik deze klacht bij het CvTE neergelegd, ik wil je graag laten zien hoe deze correspondentie is verlopen.

Mijn klacht

In vraag 32 worden 2 beweringen gegeven, die allebei in alinea 3 van tekst 8 te vinden zouden moeten zijn. Dit staat aangegeven in de vraagstelling.

Bewering 1: De Big Hug heeft verschillende warmtestanden.

Volgens het correctiemodel is het antwoord “wel”, hoewel het antwoord hier “niet” had moeten zijn. In alinea 3 staat dat de warmtedeken verschillende standen heeft, waarmee de duur (tussen de 3 en 6 uur) reguleert kan worden. Er staat niets in over het instellen van de warmte.

De bewering had moeten zijn “De Big Hug heeft verschillende standen”, dan was het antwoord inderdaad “wel” geweest. Maar door het woord “warmtestanden”, kan dit niet goed gerekend worden naar mijn mening.

Mocht u mij hierover willen spreken, dan sta ik uiteraard open voor een inhoudelijk gesprek. Alvast hartelijk dank en vriendelijke groeten.

De reactie

Dank voor uw melding. Wij hebben deze voorgelegd aan de vakdeskundigenen ontvingen de volgende reactie:
Het citaat uit de regels 19 en 20 ‘je nach Stufe…’, is hetbewijs dat de stelling waar is. De accu is na ongeveer drie uur volgeladen,vervolgens geeft de deken tussen de drie en zes uur warmte af, afhankelijk van de stand ‘je nach Stufe’. Er zijn dus verschillende standen.
Met het woord ‘Anschließend’ wordt een verband aangegeventussen de eerste uitspraak over het volladen van de accu met de daaropvolgende zin over duur van de warmteafgifte. Daarnaast geeft het woord ‘Stufe’ een bepaalde graad / niveau aan, daaruit kun je concluderen dat hoe hoger de‘Stufe’, hoe korter de warmteafgifte is.
De boven beschreven punten, maken dat wij blijven vasthouden aan het correctievoorschrift.

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent.

Nieuwe meldingen over de inhoud en/of afnamecondities van een centraal examen kunt u doen via het contactformulier van het Examenloket.

Mijn reactie op deze reactie

Bedankt voor uw uitgebreide reactie. Zoals u het zelf al aangeeft, heeft de deken meerdere “standen”. Echter is het niet duidelijk dat het hier gaat om “warmtestanden”. De bewering is niet juist geformuleerd.
Is het dan de bedoeling dat de leerling zélf bedenkt dat het om warmtestanden gaat, gezien de accu langer meegaat wanneer de deken op een lagere “stand” staat? Zo ja, dan wordt hier gevraagd om een natuurkundig fenomeen, niet om kennis van de Duitse taal.
Ik zou het enorm op prijs stellen wanneer u dit opnieuw aan de betreffende docent zou kunnen voorleggen, of wanneer ik telefonisch contact met iemand zou kunnen opnemen hierover.

Nogmaals hartelijk dank.

De laatste reactie vanuit het CvTE

Dank voor uw reactie. Met deze melding gaat u in op een eerdere reactie die we via de Examenlijn hebben gegeven. Daarmee start u in wezen een discussie, waar de Examenlijn helaas niet voor bedoeld is. We gaan ervan uit dat het huidige correctievoorschrift voldoende handvatten biedt om vanuit uw professionaliteit tot een oordeel te komen.  

Nieuwe meldingen over de inhoud en/of afnamecondities van een centraal examen kunt u doen via het contactformulier van het Examenloket. 

Mijn conclusie
Zoals je hierboven kunt lezen, vind ik dit een hooguit matig antwoord dat mijn vraag geheel ontwijkt. Ik krijg hier enorm het gevoel, dat er geen interesse bestaat om mét de leerling mee te denken.

Wat heb ik tot nu toe gedaan?
Ik heb via Tiktok leerlingen opgeroepen om via het LAKS precies deze klacht in te dienen. Deze oproep is binnen 2 dagen bijna 40k bekeken en ga er vanuit, dat enorm veel leerlingen deze klacht hebben ingediend, dus dat is al een grote stap!
Daarnaast ben ik aanstaande maandag aanwezig bij de examenbespreking HAVO van Levende Talen en zal ook hier de stem van alle havisten met Duits laten horen.
En nu neem ik contact op met jou, in de hoop dat je ook ziet, dat dit niet helemaal klopt.

Wat kun jij doen?
Vul het klachtenformulier in, hoe meer docenten zich laten horen, hoe groter de kans dat het CvTE hier niet meer omheen kan! Het klachtenformulier vind je hier!

Vielen Dank!
Namens alle havisten met het vak Duits: dank voor je steun, wij gaan met z’n allen voor dat puntje!!

Over auteur

• Tiffany Roggenthien
• 34 jaar
• Native-speaker
• Eerste graads docente Duits
° Werkzaam in het onderwijs sinds 2012; vmbo/havo/vwo zowel onder- als bovenbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *