Het Goethe certificaat is een internationaal erkend attest dat uw kennis van het Duits bewijst. Het is een uitstekende manier om te laten zien dat u voldoende kennis van de Duitse taal heeft om succesvol te zijn in een Duitstalige omgeving.

Herkent u zich in één of meer van de onderstaande situaties?

“Ik wil een studie in Duitsland volgen!”
“Ik wil bij een sollicitatie aantonen dat ik over kennis van het Duits op gevorderd niveau beschik!”
“Ik wil me voorbereiden op een functie op medisch gebied in Duitsland!”
“Ik wil aantonen dat ik niveau X met succes heb doorlopen!”
“Ik wil een officieel en internationaal erkend certificaat kunnen overleggen!”

Dan is het Goethe certificaat voor u de beste uitkomst. De voorbereiding op het Goethe certificaat is echter vaak enorm lastig om zelfstandig te doen. Er zijn een heleboel Goethe certificaat trainingen te vinden, maar deze zijn meestal in groepjes óf met maar enkele begeleidingsuren.

Naast de online bijles Duits en online examentraining Duits, verzorg ik persoonlijke online begeleiding ter voorbereiding op het Goethe certificaat op alle beschikbare niveaus. De vaardigheden die ik aanbied op Goethe niveau zijn: spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid.

Voordelen van online voorbereiding op het Goethe certificaat met Mevrouw Duits
Naast het feit dat ik native-speaker ben, beschik ik over een Master diploma: Duitse taal en literatuur (Hogeschool Utrecht). Bovendien heb ik 10 jaar leservaring in het voortgezet onderwijs, waardoor ik alle grammatica moeiteloos kan uitleggen. Sinds april ’21 werk ik zelfstandig als online docent Duits en krijg ik steeds vaker aanvragen voor lessen ter voorbereiding op het Goethe certificaat. Ondertussen is het zelfs zo, dat ik buiten de periode van de centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs, méér Goethe studenten begeleid dan middelbare scholieren.
Ik ben snel en makkelijk bereikbaar en flexibel. Tussendoor vragen stellen via Whatsapp of dm is geen probleem!
Bent u een keer ziek of wilt u de les verzetten? Of wilt u in een bepaalde week extra lessen inplannen?
Wij komen er samen wel uit.

Een kennismakingsgesprek met oog op het Goethe certificaat
Om te beginnen maken wij eerst een afspraak om kennis te maken en uw situatie, wensen en verwachtingen te bespreken. Wanneer bent u van plan het Goethe certificaat te behalen? Wat vindt u lastig? Waar wilt u aan werken? Enzovoort. Dit kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur, is geheel vrijblijvend en uiteraard gratis. Aan het einde van het gesprek kunnen wij eventueel uw eerste les(sen) inplannen. Zou u graag een kennismakingsgesprek willen inplannen? Dan kan heel snel en makkelijk via Whatsapp!

Wat houdt de voorbereiding op het Goethe certificaat in?
Iedereen is anders en iedere les is weer anders, het is voor mij lastig te zeggen hoe de lessen er precies uitzien. Dat heeft een hele goede reden: ik gebruik géén kant-en-klaar lesmateriaal, maar maak zelf een inschatting van uw huidige niveau en stel een programma op, dat volledig aansluit op u. Om te beginnen zal ik u vragen een opdracht in te sturen, zodat ik deze kan nakijken en beoordelen en na afloop te gebruiken voor het voorbereiden op onze eerste les.

Hoe vaak zijn de lessen ter voorbereiding op het Goethe certificaat?
Ook dit heeft u volledig zelf in de hand. Er zijn geen vaste tijdstippen, wij spreken samen af wanneer wij gaan werken aan uw Duits. Mijn beschikbaarheid is als volgt:

Maandag t/m vrijdag 9:00 – 14:00, 19:30 – 20:30
Zaterdag & zondag 19:30 – 20:30

Hoe betaal ik de online lessen ter voorbereiding op het Goethe certificaat?
Buiten de periode rondom het eerste en tweede tijdvak van de centrale eindexamens (voortgezet onderwijs), betaalt u de online lessen ter voorbereiding op het Goethe certificaat achteraf. Ik stuur een rekening en u maakt het bedrag binnen 2 weken over. Wilt u liever betalen via Tikkie? Dat kan natuurlijk ook.
Wilt u online lessen ter voorbereiding op het Goethe certificaat in de periode van het eerste en tweede tijdvak (maart t/m juli) inplannen, vraag ik u om het bedrag van tevoren over te maken. Dit, omdat deze periode voor mij het hoogseizoen is en ik er zeker van wil zijn dat ik geen leerlingen teleurstel.

Informatie over de verschillende niveaus van het Goethe certificaat

Goethe certificaat A2
Het Goethe certificaat A2 is een examen Duits voor volwassenen. Het vereist elementaire kennis van de Duitse taal en komt overeen met het tweede (A2) van de zes competentieniveaus van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

Als u voor het Goethe examen A2 slaagt, kunt u zinnen en vaak gebruikte uitdrukkingen in dagelijkse situaties begrijpen en gebruiken. U kunt zich verstaanbaar maken in eenvoudige, gewone situaties waarin informatie wordt uitgewisseld over bekende en gangbare zaken. Daarnaast kunt u in eenvoudige bewoordingen aspecten beschrijven van uw eigen achtergrond, uw onmiddellijke omgeving en dingen die met uw directe behoeften te maken hebben.

Goethe certificaat B1
Het Goethe certificaat B1 is een examen Duits voor zowel jongeren als volwassenen. Het toont aan dat kandidaten onafhankelijke gebruikers zijn van de Duitse taal en komt overeen met het derde (B1) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Als u voor het Goethe B1 examen slaagt, kunt u zich redden in de meeste situaties die u als u in landen reist waar Duits wordt gesproken kunt tegenkomen. U kunt eenvoudig en gestructureerd communiceren over onderwerpen die bekend zijn of van persoonlijk belang. Daarnaast kunt u ook vertellen over ervaringen en gebeurtenissen, een beschrijving geven van dromen, verwachtingen en ambities en een korte onderbouwing of toelichting geven.

Goethe certificaat B2
Het Goethe certificaat B2 is een examen Duits voor jongeren en volwassenen. Het certificaat bevestigt dat kandidaten een excellente kennis van Duits hebben en in staat zijn deze effectief te gebruiken in academische en professionele situaties. Dit examen is een uitstekende optie voor iedereen die zichzelf wil uitdagen en zijn of haar Duits wil verbeteren.

Als u voor dit examen slaagt, kunt u zich vloeiend en spontaan uitdrukken in het Duits, zodat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit van een van de partijen een grote inspanning vergt. Daarnaast kunt u ook duidelijk en gedetailleerd communiceren over een breed scala van onderwerpen, een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Goethe certificaat C1
Het Goethe-Zertifikat C1 is een uitstekende keuze voor mensen die willen aantonen dat ze een hoog taalniveau hebben. Het sluit perfect aan bij het vijfde taalcompetentieniveau van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK), waardoor kandidaten zich kunnen verzekeren van een erkenning van hun taalkundige vaardigheden door werkgevers en universiteiten over de hele wereld.

Als u voor dit examen slaagt, kunt u zich vloeiend en spontaan uitdrukken zonder regelmatig naar woorden te hoeven zoeken, flexibel en effectief met taal omgaan in het maatschappelijk of beroepsleven of bij opleiding en studie, en duidelijk, gestructureerd en gedetailleerd communiceren over complexe onderwerpen.

Goethe certificaat C2
Het Goethe certificaat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) is een examen Duits voor volwassenen. Het bevestigt dat kandidaten een zeer vergevorderd taalniveau hebben en komt overeen met het hoogste (C2) van de zes competentieniveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Dit is een uitstekende prestatie en zal betere kansen creëren voor degenen die hun carrière willen vervolgen in Duitsland of andere Duitstalige landen.

Als u voor dit examen slaagt, kunt u vrijwel alles wat u in het Duits hoort of leest moeiteloos begrijpen. U kunt informatie die afkomstig is uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten en gestructureerd toelichten en onderbouwen. U kunt zich spontaan, zeer vloeiend en precies uitdrukken en fijne nuances in betekenis aanbrengen, zelfs bij complexe onderwerpen.