Bovenbouw (klas 4 t/m 5) Examenjaar Literatuur

Der Vorleser – Bernhard Schlink

Moet jij der Vorleser lezen dit schooljaar? Dan ben je hier op de juiste pagina beland. Ik heb hier alle informatie die je nodig hebt voor jou verzameld! Hieronder vind je:

 • Tabel met algemene informatie over der Vorleser
 • Relatie tussen Hanna en Michael
 • Schuld (5 vragen incl. antwoorden)
 • Schaamte
 • Oefentoets (20 vragen incl. antwoorden en citaten)

Hier is een tabel met algemene informatie over “Der Vorleser” van Bernhard Schlink:

AspectInformatie
Titelverklaring“Der Vorleser” betekent “De Voorlezer” in het Duits. Het verwijst naar Hanna’s rol als voorlezer, maar symboliseert ook de complexe aard van begrijpen en interpreteren van verhalen en het verleden.
GenreRoman, historische fictie
MotievenSchuld, moraliteit, generatieconflict, nalatenschap van het nazisme
SymbolenBoeken, voorlezen, tramreizen, de gevangenis
Personages– Michael Berg: Hoofdpersonage, affaire met Hanna, later aanklager.
– Hanna Schmitz: Oudere vrouw, voorlezer van Michael, beschuldigd van oorlogsmisdaden.
– Diverse personages in het proces en het leven van Michael.
VertelperspectiefEerste persoon (Michael Berg vertelt zijn eigen verhaal)
TijdNaoorlogs Duitsland, met flashbacks naar eerdere periodes.

Relatie tussen Hanna en Michael

De relatie tussen Michael en Hanna in “Der Vorleser” van Bernhard Schlink is complex en beladen met emotionele en morele dilemma’s. Het begint als een gepassioneerde affaire tussen een jonge Michael Berg en de oudere Hanna Schmitz, maar neemt een onverwachte wending met diepgaande gevolgen. Hier zijn enkele aspecten van hun relatie, ondersteund door citaten uit het boek:

 1. Leeftijdsverschil en Seksualiteit: In het begin van de relatie is er sprake van een leeftijdsverschil tussen Michael en Hanna. De affaire begint met seksuele aantrekkingskracht, en Michael beschrijft zijn eerste ontmoeting met Hanna als volgt:
  “Ik was vijftien. Ze was tweeëndertig.”
 2. Voorlezen en Intimiteit: Een belangrijk element van hun relatie is het voorlezen. Michael leest boeken voor aan Hanna, wat een vorm van intieme verbondenheid creëert. Dit wordt geïllustreerd wanneer Michael opmerkt:
  “Ik las haar voor. Soms was het alsof we ons eigen boek schreven, zij en ik, woord voor woord.”
 3. Hanna’s Geheim: De relatie wordt gecompliceerd door het feit dat Hanna een geheim met zich meedraagt: haar analfabetisme. Michael ontdekt dit wanneer hij haar enkele jaren later weer tegenkomt, en het onthult een diepe bron van schaamte voor Hanna. Michael reflecteert hierop:
  “Ze was analfabeet. Dat was het geheim waarover ze zich zo schaamde.”
 4. Morele Dilemma’s en Afstand: De relatie komt tot een abrupt einde wanneer Hanna plotseling verdwijnt. Jaren later wordt Michael geconfronteerd met haar tijdens een rechtszaak over oorlogsmisdaden. De afstand tussen hen wordt duidelijk wanneer Michael merkt:
  “Ik had geen toegang tot haar. Ik was zo dichtbij als ik kon zijn, maar ik kon niet bij haar.”
 5. Morele Reflectie: Michael worstelt met de morele implicaties van Hanna’s daden en zijn eigen rol in hun relatie. Dit komt tot uiting wanneer hij zegt:
  “Wat ik ontdekte, was het banale, het alledaagse, het verbijsterende feit van de andere mens, de andere onbekende mens.”

De relatie tussen Michael en Hanna is doordrenkt van emoties, geheimen en morele complexiteit, en het verloop ervan heeft diepgaande effecten op beide personages gedurende de hele roman.

Schuld

Schuld is een centraal thema in “Der Vorleser” van Bernhard Schlink en speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van het verhaal en de personages. Hier zijn enkele aspecten van de rol van schuld in de roman:

 1. Persoonlijke Schuld: Michael Berg ervaart persoonlijke schuld als gevolg van zijn relatie met Hanna Schmitz. Hij worstelt met gevoelens van morele ambiguïteit en zelfverwijt vanwege de aard van hun affaire en zijn latere ontdekking van haar betrokkenheid bij oorlogsmisdaden.
 2. Collectieve Schuld: De roman onderzoekt ook het concept van collectieve schuld, met name in relatie tot de naoorlogse Duitse generatie. De personages worden geconfronteerd met de erfenis van het nazisme en de morele verantwoordelijkheid voor de daden van voorgaande generaties.
 3. Morele Dilemma’s: Het proces van Hanna Schmitz, waarin ze wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, presenteert complexe morele dilemma’s. Michael, die betrokken is bij het proces, wordt geconfronteerd met de vraag hoe om te gaan met de schuld van Hanna en de morele implicaties van zijn eigen betrokkenheid bij haar leven.
 4. Zelfreflectie en Boetedoening: Zowel Michael als andere personages in de roman ondergaan een proces van zelfreflectie en boetedoening. Ze proberen te begrijpen hoe schuld hun levens heeft beïnvloed en streven naar verlossing of verzoening.
 5. Literaire Symboliek: Boeken en literatuur fungeren als symbolen van schuld en boetedoening. Het feit dat Hanna niet kan lezen, haar geheime schaamte hierover en de rol van voorlezen dragen bij aan de thematische complexiteit rond schuld.

In “Der Vorleser” wordt schuld dus op verschillende niveaus verkend, van persoonlijke en individuele gewetensconflicten tot bredere vragen over collectieve verantwoordelijkheid en de zoektocht naar morele helderheid in de nasleep van een duister verleden.

Voorbeeldvragen over ‘schuld’ in der Vorleser

Vraag 1: Hoe ervaart Michael Berg persoonlijke schuld in “Der Vorleser”?

Antwoord 1: Michael Berg ervaart persoonlijke schuld als gevolg van zijn relatie met Hanna Schmitz, vooral na het ontdekken van haar betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en de morele complexiteit van hun affaire.


Vraag 2: Wat vertegenwoordigen boeken en literatuur als symbolen met betrekking tot schuld in de roman?

Antwoord 2: Boeken en literatuur dienen als symbolen van schuld en boetedoening. Hanna’s onvermogen om te lezen, haar geheime schaamte hierover en de rol van voorlezen dragen bij aan de thematische complexiteit rond schuld.


Vraag 3: Hoe onderzoekt “Der Vorleser” collectieve schuld in relatie tot de naoorlogse Duitse generatie?

Antwoord 3: De roman onderzoekt collectieve schuld door de personages te confronteren met de erfenis van het nazisme en de morele verantwoordelijkheid voor de daden van voorgaande generaties.


Vraag 4: Welke morele dilemma’s worden gepresenteerd in het proces van Hanna Schmitz?

Antwoord 4: Het proces van Hanna Schmitz presenteert complexe morele dilemma’s, waarin Michael en andere personages worden geconfronteerd met vragen over hoe om te gaan met de schuld van Hanna en de morele implicaties van hun eigen betrokkenheid bij haar leven.


Vraag 5: Hoe ondergaan de personages in “Der Vorleser” zelfreflectie en boetedoening met betrekking tot schuld?

Antwoord 5: De personages ondergaan zelfreflectie en boetedoening, waarbij ze proberen te begrijpen hoe schuld hun levens heeft beïnvloed en streven naar verlossing of verzoening met hun eigen morele dilemma’s.

Schaamte

Schaamte is een significant thema in “Der Vorleser” van Bernhard Schlink en speelt een complexe rol in de ontwikkeling van de personages en het verhaal. Hier zijn enkele aspecten van de rol van schaamte in de roman:

 1. Hanna’s Schaamte over Analfabetisme: Een belangrijk element van schaamte in de roman is Hanna’s diepgaande schaamte over haar analfabetisme. Dit geheime aspect van haar leven heeft invloed op haar gedrag en relaties, en het wordt later een centraal punt tijdens het proces.
 2. Michael’s Schaamte over de Affaire: Michael Berg ervaart schaamte met betrekking tot zijn affaire met Hanna. Zijn innerlijke conflicten en verwarring over de morele dimensies van hun relatie dragen bij aan een gevoel van schaamte.
 3. Collectieve Schaamte van de Duitse Generatie: De roman onderzoekt ook collectieve schaamte, met name in relatie tot de Duitse generatie na de Tweede Wereldoorlog. Personen voelen zich beschaamd door de erfenis van het nazisme en de daden van voorgaande generaties.
 4. Schaamte in de Rechtszaal: Tijdens het proces ervaart Hanna schaamte in de rechtszaal wanneer haar analfabetisme openbaar wordt gemaakt. Dit moment draagt bij aan de complexiteit van haar karakter en de morele vragen rond schuld en verantwoordelijkheid.
 5. Literaire Symboliek: Schaamte wordt ook gesymboliseerd door de rol van boeken en literatuur. Hanna’s schaamte over haar onvermogen om te lezen en haar geheime angst voor blootstelling dragen bij aan de thematische diepgang van schaamte in de roman.

In “Der Vorleser” draagt schaamte bij aan de psychologische diepgang van de personages en weeft het zich in de bredere thema’s van schuld, verantwoordelijkheid en de erfenis van het verleden. Het belicht de complexiteit van individuele en collectieve emotionele reacties op morele dilemma’s en persoonlijke keuzes.

Oefentoets met antwoorden

 1. Vraag: Hoe beïnvloedt Hanna’s analfabetisme haar personage en keuzes in het verhaal?

  Antwoord: Hanna’s analfabetisme vormt een bron van schaamte en heeft invloed op haar karakter en keuzes. Bijvoorbeeld, wanneer Michael ontdekt dat ze niet kan lezen, wordt het een cruciaal element van haar geheim:
  “Sie war Analphabetin. Das war das Geheimnis, vor dem ihr so bange war.”

 2. Vraag: Op welke manier wordt de morele ontwikkeling van Michael Berg gedurende de roman geïllustreerd?

  Antwoord: Michael ondergaat een complexe morele ontwikkeling, vooral in zijn reactie op Hanna’s daden en de morele vragen die voortvloeien uit hun relatie. Een voorbeeld is zijn reflectie over hun affaire:
  “Die Liebe war nicht gewesen, solange sie dauerte. Sie war erst gewesen, als sie vorbei war.”

 3. Vraag: Hoe weerspiegelt de titel “Der Vorleser” de thema’s van de roman?

  Antwoord: De titel verwijst naar Hanna’s rol als voorlezer, maar het symboliseert ook de complexe aard van het begrijpen van verhalen en het verleden. Bijvoorbeeld, wanneer Michael Hanna voorleest, wordt dit een intiem aspect van hun relatie:
  “Ich las ihr vor. Manchmal war es, als ob wir unser eigenes Buch schrieben, sie und ich, Wort für Wort.”

 4. Vraag: Hoe vertegenwoordigen de boeken en het voorlezen in de roman symbolisch de zoektocht naar begrip?

  Antwoord: Boeken en voorlezen dienen als symbolen voor kennis en begrip, maar ook voor de complexiteit van interpretatie. Michael reflecteert hierop:
  “Was ich entdeckte, war das Banale, das Alltägliche, die atemberaubende Tatsache des anderen Menschen, des anderen unbekannten Menschen.”

 5. Vraag: Hoe belicht de roman de morele dilemma’s van de naoorlogse Duitse generatie?

  Antwoord: De roman onderzoekt de morele dilemma’s van de naoorlogse generatie, vooral in relatie tot de erfenis van het nazisme. Bijvoorbeeld, in het proces van Hanna, worden deze dilemma’s duidelijk:
  “Die Generation meiner Eltern war still gewesen. Stillhalten, Schweigen, Vergessen. War das die Form von Schuld, die allein vor Gott bestand?”

 6. Vraag: Hoe evolueert de relatie tussen Michael en Hanna na haar verdwijning?

  Antwoord: Hanna’s verdwijning markeert een keerpunt in hun relatie en heeft diepgaande gevolgen voor Michael. Bijvoorbeeld, zijn gevoel van verlies wordt duidelijk wanneer hij zegt:
  “Sie war weggegangen. Sie hatte alles hinter sich gelassen.”

 7. Vraag: Op welke manier weerspiegelt het tramreizen de thematische elementen van het verhaal?

  Antwoord: Tramreizen symboliseren de reis door de tijd en verschillende fasen van Michaels leven. Bijvoorbeeld, de tramreizen worden een symbolische weergave van zijn eigen levensreis:
  “Straßenbahnfahrten durchs Niemandsland der Jahre.”

 8. Vraag: Wat zijn de implicaties van Hanna’s onvermogen om te lezen voor haar karakterontwikkeling?

  Antwoord: Hanna’s analfabetisme is een bron van schaamte en beïnvloedt haar keuzes en gedrag. Bijvoorbeeld, wanneer Michael het ontdekt, realiseert hij zich de diepte van haar geheim:
  “Sie war Analphabetin. Das war das Geheimnis, vor dem ihr so bange war.”

 9. Vraag: Hoe wordt de morele ambiguïteit van de personages in het proces van Hanna benadrukt?

  Antwoord: Het proces van Hanna brengt de morele ambiguïteit van haar daden en de reacties van anderen aan het licht. Bijvoorbeeld, in de rechtszaal wordt duidelijk hoe verschillende personages hiermee omgaan:
  “Alle hatten sie sich versammelt, um eine Entscheidung zu treffen, ohne zu wissen, welche.”

 10. Vraag: Op welke manier illustreert de roman de zoektocht naar menselijke verbondenheid en begrip?

  Antwoord: De roman onderzoekt de complexe zoektocht naar menselijke verbondenheid en begrip, vooral in relatie tot de complexiteit van de menselijke aard. Bijvoorbeeld, wanneer Michael reflecteert op het ontdekken van Hanna’s geheim:
  “Was ich entdeckte, war das Banale, das Alltägliche, die atemberaubende Tatsache des anderen Menschen, des anderen unbekannten Menschen.”

 11. Vraag: Hoe weerspiegelt Hanna’s rol als voorlezer de thematische elementen van het verhaal?

  Antwoord: Hanna’s rol als voorlezer symboliseert niet alleen de letterlijke actie van het voorlezen, maar ook de complexiteit van het begrijpen en interpreteren van verhalen en het verleden. Bijvoorbeeld, het voorlezen wordt een intieme handeling tussen hen:
  “Ich las ihr vor. Manchmal war es, als ob wir unser eigenes Buch schrieben, sie und ich, Wort für Wort.”

 12. Vraag: Op welke manier wordt de complexiteit van schuld en boetedoening onderzocht in de roman?

  Antwoord: De roman onderzoekt de complexiteit van schuld en boetedoening op zowel individueel als collectief niveau. Bijvoorbeeld, wanneer Michael worstelt met de morele implicaties van Hanna’s daden:
  “Die Liebe war nicht gewesen, solange sie dauerte. Sie war erst gewesen, als sie vorbei war.”

 13. Vraag: Wat zijn de emotionele gevolgen van Hanna’s proces voor de personages in het verhaal?

  Antwoord: Hanna’s proces heeft diepgaande emotionele gevolgen voor de personages, met name voor Michael. Bijvoorbeeld, zijn gevoelens van verwarring en onvermogen worden duidelijk wanneer hij haar weer ontmoet:
  “Ich hatte keinen Zugang zu ihr. Ich war so nah, wie ich sein konnte, aber ich konnte nicht zu ihr durchdringen.”

 14. Vraag: Hoe wordt de relatie tussen ouders en kinderen in het verhaal geportretteerd?

  Antwoord: De roman exploreert de complexe relatie tussen ouders en kinderen, vooral in de context van de erfenis van het nazisme. Bijvoorbeeld, Michaels relatie met zijn vader illustreert de generatiekloof:
  “Wir hatten nicht gesprochen, seit ich von der Reise zurück war. Das war auch in meinen Jahren nicht üblich, es hätte aber auch sonst keine Möglichkeit dazu bestanden.”

 15. Vraag: Hoe reflecteert Michael’s reis door Duitsland zijn innerlijke ontwikkeling?

  Antwoord: Michael’s reis door Duitsland weerspiegelt zijn innerlijke ontwikkeling en veranderingen in zijn perspectief op Hanna en het verleden. Bijvoorbeeld, zijn reis wordt een zoektocht naar begrip:
  “Straßenbahnfahrten durchs Niemandsland der Jahre.”

 16. Vraag: Wat is de symbolische betekenis van de gevangenisbeelden in het verhaal?

  Antwoord: Gevangenisbeelden symboliseren zowel fysieke als emotionele beperkingen en dragen bij aan de thematische lagen van schuld en boetedoening. Bijvoorbeeld, wanneer Hanna gevangen zit, wordt dit een cruciaal element van haar leven:
  “Hanna hatte ihre Unschuld verteidigt und war unschuldig gewesen, aber sie war auch schuldig gewesen und hatte ihre Schuld eingestanden.”

 17. Vraag: Hoe illustreert het boek de zoektocht naar verlossing voor de personages?

  Antwoord: Personages streven naar verlossing door zelfreflectie, boetedoening en het begrijpen van hun eigen morele keuzes. Bijvoorbeeld, Michaels reflectie op liefde en verlossing:
  “Die Liebe war nicht gewesen, solange sie dauerte. Sie war erst gewesen, als sie vorbei war.”

 18. Vraag: Wat zijn de morele dilemma’s waarmee Michael wordt geconfronteerd in de roman?

  Antwoord: Michael wordt geconfronteerd met talrijke morele dilemma’s, vooral met betrekking tot zijn relatie met Hanna en haar daden. Bijvoorbeeld, zijn innerlijke strijd tijdens het proces:
  “Wir hatten nicht gesprochen, seit ich von der Reise zurück war. Das war auch in meinen Jahren nicht üblich, es hätte aber auch sonst keine Möglichkeit dazu bestanden.”

 19. Vraag: Hoe reflecteert de roman op de morele verantwoordelijkheid van individuen voor collectieve gebeurtenissen?

  Antwoord: De roman onderzoekt de morele verantwoordelijkheid van individuen voor collectieve gebeurtenissen, met name in relatie tot de erfenis van het nazisme. Bijvoorbeeld, in het proces van Hanna worden deze kwesties aan het licht gebracht:
  “Die Generation meiner Eltern war still gewesen. Stillhalten, Schweigen, Vergessen. War das die Form von Schuld, die allein vor Gott bestand?”

 20. Vraag: Wat is het uiteindelijke lot van Hanna en welke impact heeft dit op de personages en thema’s van het verhaal?

  Antwoord: Het uiteindelijke lot van Hanna heeft diepgaande effecten op Michael en werpt vragen op over schuld, rechtvaardigheid en de zoektocht naar menselijke verbondenheid. Bijvoorbeeld, Michaels reflectie op het einde van het verhaal:
  “Ich hatte keinen Zugang zu ihr. Ich war so nah, wie ich sein konnte, aber ich konnte nicht zu ihr durchdringen.”

Lees meer informatie over online bijles Duits en online examentraining Duits.

Over auteur

• Tiffany Roggenthien
• 34 jaar
• Native-speaker
• Eerste graads docente Duits
° Werkzaam in het onderwijs sinds 2012; vmbo/havo/vwo zowel onder- als bovenbouw